Cross-border Entrepreneurs Blekinge/Warmia-Mazury

Det övergripande syftet var företagsutveckling mot export och utökade affärsrelationer mellan Sverige och Polen. Projektet arbetade också med kunskapsutbyte och inspiration av landsbygdsutveckling i Blekinge och Warmia-Masurien.

I Blekinge medverkade 29 landsbygdsföretag i projektet. Utbytet med Polen genomfördes genom deltagande på marknader, studiebesök eller som testpilot i de tre Leader-områdena. Från Olofström deltog 10 företag, de flesta verksamma inom vildmarksturism.

Cross-border Entrepreneurs utsågs till årets Leader-projekt av Leader Blekinge 2013. Därefter tävlade och vann projektet pris som bästa nordisk-baltiska Leader-projekt i kategorin lokal utveckling.

Fakta om projektet

  • Projektägare: Leader Blekinge
  • Projektdeltagare: Olofströms Näringsliv AB
  • Program: Leader Blekinge, Transnationellt samarbetsprojekt (TNC)
  • Projektperiod: 2011-05-01–2013-09-30
  • Totalbudget: 1 889 800 SEK
  • EU-stöd: 850 000 SEK
  • Olofströms kommun medfinansierade med 100 000 SEK i kontanta medel samt med eget arbete (50 000 SEK). Deltagande företag medfinansierade med eget arbete.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022