Så sparar vi energi

Energisituationen i Sverige och Europa är fortfarande ansträngd. Det finns fortfarande en risk att elen inte räcker till för vissa timmar i vinter. Därför är det viktigt att vi fortsätter att göra det vi kan för att minska vår elanvändning.

Hand håller glödlampa

Hitta på sidan:

Hur kan vi spara energi?

Det finns mycket du kan göra själv för att påverka din egen elräkning, och du kan börja redan idag. Vi har samlat några tips på vad du kan göra för att minska din elförbrukning. Energimyndigheten har en Husguide som bland annat ger tips på energismarta vanor i hemmet och hur du får koll på nuläget i ditt hem för att kunna fatta kloka energibeslut.

Husguiden, energimyndgheten.se Länk till annan webbplats.

Börja med energismarta vanor, energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatrådgivarna

Få tips, råd och hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare.

Varför ska vi spara el?

Genom att minska energiförbrukningen, kan man spara pengar. Dessutom kan en lägre efterfrågan på el, generellt sätt minska priset i en positiv riktning.

En annan anledning till att använda mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, är att vi avlastar elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Genom att spara el redan idag, kan vi skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Publicerad: 5 oktober 2022

Uppdaterad: 28 februari 2024