Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans årskurs 1–9. Innehållet i undervisningen är anpassad till vuxna och riktar sig till dig som inte har slutfört grundskolan.

Grundskolekompetens för vuxna innebär slutbetyg med godkända betyg i fyra kärnämnen – svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Du kan även välja att läsa enstaka kurser.

Har du ett annat modersmål än svenska kan du välja att läsa svenska som andraspråk. Dina förkunskaper i svenska måste i så fall motsvara godkänd SFI-kurs D.

Du kan läsa på hel- eller deltid och efter en individuell studieplan, vilket innebär att du läser i din egen takt som du bestämmer tillsammans med studie- och yrkesvägledaren. Du börjar på den nivå som du befinner dig på.

Du arbetar både individuellt och i grupp tillsammans med dina kurskamrater. Du kan också kombinera dina studier på grundläggande nivå med gymnasiestudier i andra ämnen.

Elever med läs- och skrivsvårigheter erbjuds stöd, till exempel längre provtid och muntliga förhör.

Ansök till grundläggande vuxenutbildning

Du ansöker till den grundläggande vuxenutbildningen genom att använda vår webbansökan.

Ansök till grundläggande vuxenutbildning (webbansökan) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Studie- Yrkesvägledare SYV

Lisbet Jönsson


Sms: 072 179 00 60


Här bokar du tid! Länk till annan webbplats.


Telefontider:

Måndag 13:00–14:00
Tisdag 15:00–16:00
Onsdag 13:00–14:00
Torsdag 13:00–14:00
Fredag 09:00-10:00

SYV-administratör

Sandra Blomgren


SMS: 072-179 00 67

Telefontider:

Måndag 09:00–12:00
Tisdag 13:00–14:00
Onsdag 09:00–12:00
Torsdag 09:00–12:00

Publicerad: 3 september 2020

Uppdaterad: 15 juni 2022