Solenergi

Kommunerna och Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram en solkarta för Blekinge. I solkartan kan du söka på din egen adress för att se dina förutsättningar för att producera solenergi.

Ditt hus kommer att visas som i en värmekamera där de mörkröda ytorna har mest solinstrålning, medan de blåa ytorna har dålig solinstrålning. De mörkröda ytorna på huset är därför den bästa placeringen för solceller eller solfångare. Har du frågor om solenergi går det bra att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.

Solkarta Blekinge, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

För att få installera solenergianläggningar krävs ibland bygglov. Reglerna kan skilja sig från kommun till kommun. I Olofströms kommun behövs inget bygglov för solcellsanläggningar som följer takets lutning. Kontakta kommunens byggnadskontor om du vill ha en annan lutning än takets eller till exempel vill sätta dina paneler på marken eller husfasaden.

Byggnadskontoret når du via kommunens växel på telefon 0454-930 00 eller e-post bn@olofstrom.se.

När det pratas om solenergi är det främst två begrepp som menas; solvärme och solel. För solvärme används solfångare som tar upp värmen från de inkommande solstrålarna och för värmen vidare till fastigheten med hjälp av vatten. Vill man istället producera el sätter man upp solcellspaneler som genererar el från solens strålar. Generellt sett sägs det att solinstrålningens effekt är 1000 Watt per kvadratmeter och år i Sverige.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare

Roger Ahlman

Energi- och klimatrådgivare

Magnus Olofsson

Energi- och klimatrådgivare

Emil Lind

Publicerad: 4 december 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022