Grundskola

Barn som är mellan 6 och 16 år har skolplikt. Det innebär att du som vårdnadshavare ansvarar för att barnen kommer till skolan och att kommunen ansvarar för att barnen får utbildning utifrån skolans styrdokument.

Grundskolan består av förskoleklassen och årskurs 1–9 samt grundsärskolan. Varje läsår är uppdelat i en hösttermin och en vårtermin. Att börja förskoleklass är obligatoriskt den hösttermin som barnet fyller 6 år. Det kan vara möjligt att barn tillåts att börja i förskoleklass det år som barnet fyller 5 år efter särskild ansökan, eller vid 7 års ålder om det finns särskilda skäl till det.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ubn@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: