Grundskola

Barn som är mellan 6 och 16 år har skolplikt. Det innebär att du som vårdnadshavare ansvarar för att barnen kommer till skolan och att kommunen ansvarar för att barnen får utbildning utifrån skolans styrdokument.

Grundskolan består av förskoleklassen och årskurs 1–9 samt grundsärskolan. Varje läsår är uppdelat i en hösttermin och en vårtermin. Att börja förskoleklass är obligatoriskt den hösttermin som barnet fyller 6 år. Det kan vara möjligt att barn tillåts att börja i förskoleklass det år som barnet fyller 5 år efter särskild ansökan, eller vid 7 års ålder om det finns särskilda skäl till det.

Så fungerar skolplikt om ditt barn ska åka utomlands

Ibland finns det tillfällen då du vill att ditt barn ska åka utomlands. Det kan till exempel vara en lång semesterresa, eller att du som vårdnadshavare arbetar utomlands. I andra fall kan det vara så att du och din familj vill besöka ert hemland under en längre tid. I dokumentet Information om skolplikt Pdf, 192.7 kB. kan du läsa om vilka möjligheter som finns för ett skolpliktigt barn att åka utomlands, med eller utan skolgång i utlandet.

Anmälan av längre vistelse utomlands görs på blanketten Anmälan om längre vistelse utomlands Pdf, 178.1 kB.

Om barnet ska gå i skola utomlands görs ansökan på blanketten Ansökan om skolplikt på annat sätt Pdf, 180.8 kB.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Publicerad: 31 juli 2020

Uppdaterad: 15 juni 2022