Fritid för alla

Olofströms Kommun arbetar för en rik och aktiv fritid för alla. Genom samverkan, flexibilitet, tillgänglighet och god dialog med besökare och kommuninvånare försöker vi erbjuda arrangemang och aktiviteter som passar olika målgrupper, behov och intressen.

Fritidsgårdar

Du är välkommen att besöka någon utav våra fritidsgårdar i kommunen.

Fritidsgårdar

Riktade insatser för seniorer och för funktionsnedsatta

Kultur – och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen har i uppdrag att genomföra riktade insatser för seniorer och för funktionsnedsatta. I samverkan med föreningsliv, organisationer och studieförbund erbjuds aktiviteter för dessa båda målgrupper på olika platser i kommunen.

En av dessa insatser är Kompiskortet. Den som beviljats ett Kompiskort kan utan extra kostnad ta med en kompis som stöd för att kunna delta i aktiviteter, enligt principen ”gå två, betala för en”.

Kompiskortet

För mer information gällande fritid för seniorer vänligen kontakta socialförvaltningen.

För mer information gällande fritid för funktionsnedsatta vänligen kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Kultur och fritid


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 31 mars 2020

Uppdaterad: 2 mars 2022