Personlig assistent

Du kan ansöka om personlig assistent tills dess att du fyller 65 år och om du på grund av stora och bestående funktionshinder behöver personligt anpassat stöd för att klara dina grundläggande behov.

En LSS-handläggare utreder och bedömer ditt behov av hjälp med din hygien, av- och påklädnad, måltider, kommunicera, förflytta dig eller annat som förutsätter ingående kunskap om ditt funktionshinder.

Om du bedöms ha rätt till stöd med de grundläggande behoven kan du också bedömas ha behov av hjälp med hushållsarbete eller stöd i aktiviteter utanför hemmet.

Vad just du behöver hjälp med är individuellt och varierar mycket. Det är också viktigt att du själv har stort inflytande över utformningen av assistansen.

Om du blir beviljad personlig assistans får du själv välja assistansanordnare, antingen kommunen eller mellan olika assistansföretag.

Hur gör jag för att ansöka?

Ansökan görs till LSS-handläggare via e-tjänst eller telefon.

Ansöka om insats enligt lagen om stöd och service (LSS), e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

LSS-handläggare

(för födda jämt datum)

LSS-handläggare

(för födda ojämt datum)

Publicerad: 13 augusti 2020

Uppdaterad: 28 november 2022