Bolag och kommunalförbund

Olofströms kommun har tre helägda bolag. Utöver bolagen ingår kommunen i fyra olika kommunalförbund för att samverka inom områden som räddningstjänst, avfallshantering och individutveckling i Blekinge.

Bolag

Holje Holding AB är Olofströms kommuns ägarbolag s.k. moderbolag för de helägda bolagen: Olofströmshus AB och Olofströms Kraft AB. Holje Holding ansvarar för att kommunens bolag och bolagskoncern tillämpar och anpassar redovisning, finansiering och styrning utifrån dem krav som gäller på hela kommunens samlade verksamhet. VD för Holje Holding är Olofströms kommunchef, Iréne Robertsson, sedan bolagets styrelsemöte 2015-05-12, § 5.

Olofströmshus AB Länk till annan webbplats. är vårt kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar bostadshus i Olofströms kommun. Här erbjuds cirka 1 900 hyreslägenheter med varierande storlek, standard och läge.

Olofströms Kraft AB Länk till annan webbplats. är vårt kraftbolag som arbetar med målet att tillgodose säkra leveranser av el, vatten, avlopp, fjärrvärme, kabel-TV, bredband, telefon och en vacker utemiljö. Olofströms Kraft AB är aktieägare för Olofströms Kraft Nät AB, Olofströms Kabel-TV AB och Olofströms Energiservice AB. 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB Länk till annan webbplats. är ett gemensamt bolag tillsammans med Bromölla, Osby och Östra Göinge kommuner för samordnad drift av VA-verksamhet.

Västblekinge Miljö AB Länk till annan webbplats. är ett gemensamt bolag tillsammans med kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström för att samordna avfallshanteringen.

Visit Blekinge Länk till annan webbplats. är ett gemensamt bolag tillsammans med Blekinges fem kommuner för att marknadsföra kommunernas sevärdigheter och upplevelser.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB Länk till annan webbplats. är ett gemensamt bolag som bland annat ägs av kommunerna Olofström, Karlshamn och Karlskrona.

Kommunalförbund

Kommunalförbunden Olofströms kommun är medlem i:

Sydarkivera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cura individutveckling Länk till annan webbplats.

Miljöförbundet Blekinge Väst Länk till annan webbplats.

Räddningstjänsten Västra Blekinge Länk till annan webbplats.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 27 maj 2020

Uppdaterad: 29 maj 2023