Bolag och kommunalförbund

Olofströms kommun har tre helägda bolag. Utöver bolagen ingår kommunen i fyra olika kommunalförbund för att samverka inom områden som räddningstjänst, avfallshantering och individutveckling i Blekinge.

Bolag

Holje Holding AB är Olofströms kommuns ägarbolag s.k. moderbolag för dem helägda bolagen: Olofströmshus AB, Olofströms Näringsliv AB och Olofströms Kraft AB. Holje Holding ansvarar för att kommunens bolag och bolagskoncern tillämpar och anpassar redovisning, finansiering och styrning utifrån dem krav som gäller på hela kommunens samlade verksamhet. VD för Holje Holding är Olofströms kommunchef, Iréne Robertsson, sedan bolagets styrelsemöte 2015-05-12, § 5.

Olofströmshus AB är vårt kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar bostadshus i Olofströms kommun. Här erbjuds cirka 1 900 hyreslägenheter med varierande storlek, standard och läge.

Olofströmshus AB Länk till annan webbplats.

Olofströms Näringsliv AB är vårt näringslivsbolag som arbetar med målet att skapa ett stolt och expansivt Olofström genom ett bra företagsklimat och nya arbetstillfällen.

Olofströms Näringsliv AB Länk till annan webbplats.

Olofströms Kraft AB är vårt kraftbolag som arbetar med målet att tillgodose säkra leveranser av el, vatten, avlopp, fjärrvärme, kabel-TV, bredband, telefon och en vacker utemiljö. Olofströms Kraft AB är aktieägare för Olofströms Kraft Nät AB, Olofströms Kabel-TV AB och Olofströms Energiservice AB. 

Olofströms Kraft AB Länk till annan webbplats.

Skåne Blekinge Vattentjänst AB är ett gemensamt bolag tillsammans med Bromölla, Osby och Östra Göinge kommuner för samordnad drift av VA-verksamhet.

Skåne Blekinge Vattentjänst AB Länk till annan webbplats.

Västblekinge Miljö AB är ett gemensamt bolag tillsammans med kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström för att samordna avfallshanteringen.

Västblekinge Miljö AB Länk till annan webbplats.

Visit Blekinge AB är ett gemensamt bolag tillsammans med Blekinges fem kommuner för att marknadsföra kommunernas sevärdigheter och upplevelser.

Visit Blekinge AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB är ett gemensamt bolag som bland annat ägs av kommunerna Olofström, Karlshamn och Karlskrona.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB Länk till annan webbplats.

Kommunalförbund

Kommunalförbunden Olofströms kommun är medlem i:

Sydarkivera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cura individutveckling Länk till annan webbplats.

Miljöförbundet Blekinge Väst Länk till annan webbplats.

Räddningstjänsten Västra Blekinge Länk till annan webbplats.

Kontakt

Medborgarcenter
Telefon: 0454-930 00
E-post: medborgarcenter@olofstrom.se

VD Hoje Holding
Iréne Robertsson
Telefon: 0454-931 15
E-post: irene.robertsson@olofstrom.se

Kommunala bolag

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Telefon: 040-611 22 00
E-post: info@ksfab.se
Webbplats: www.ksfab.se Länk till annan webbplats.

Kommunala förbund

Meddela fel på sidan

Publicerad: 27 maj 2020

Uppdaterad: 9 mars 2021