Ridlärare

Är du intresserad av en bransch där kompetens efterfrågas och där det finns behov av utbildade ridlärare? Tycker du om att arbeta med hästar och är du intresserad av att lära elever i olika åldrar att lära sig rida och hantera hästar? Då ska du utbilda dig till ridlärare!

Ansök till Ridlärare Länk till annan webbplats.

Varför ridlärare?

På landets ridskolor efterfrågas utbildad personal och det är helt i linje med Svenska Ridsportförbundets (SvRF) kvalitetsarbete. På vår ridlärarutbildning skapar vi förutsättningar för att du ska kunna genomföra SvRF: s yrkesexamen Ridlärare Level 1 och därmed uppfylla de kompetenskrav som är satta.

Vad gör en ridlärare?

Ridläraryrket är mångfasetterat och huvuduppgifterna handlar om att genomföra god hästhållning, med ett gott horsemanship och högt säkerhetstänk. I yrkesrollen är det viktigt att du kan möta och utbilda elever och olika elevgrupper. I yrkesrollen ingår dessutom att du ska fortbilda ridskolehästen för hållbarhet och för att kunna vara en del i verksamheten. Stalltjänst och hästskötsel är en viktig del i yrkesrollen och du behöver vara ett stöd och en förebild för elever och ett ansikte utåt för hela verksamheten.

Exempel på förekommande uppgifter:

 • Planera, genomföra och utvärdera rid- och teorilektioner för enskilda elever och elevgrupper i olika åldrar och utbildningsståndpunkt.
 • Daglig stall- och hästskötsel. Hästens hälsa är centralt i allt detta arbete.
 • Hantera häst från marken och uppsuttet i dressyr, hoppning och terränghoppning, med syfte att hästen ska kunna lära eleven samt i syfte att vara en förebild för elever.
 • I samråd med ansvarig vara en del i förskoleverksamhetens drift och skötsel.
 • I samverkan med ansvarig på säkerhetsmässigt korrekt sätt bedöma och hantera hästen från marken med syfte att uppnå trygghet, god fysik, ridbarhet och hållbarhet.

Hur blir jag ridlärare?

Välkommen att utbilda dig till ridlärare på Yrkeshögskolan Syd i Olofström!

Den 1-åriga utbildningen har som central idé att du ska utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser som ska stärka dig i din framtida yrkesroll.

Utbildningen är heltidsstudier (40 timmar i veckan) och du är på plats ca tre dagar i veckan. Viss fjärrundervisning kan komma att ske och övrig tid är självstudier och egen färdighetsträning. Teori och praktik praktik varvas. Vi lägger exempelvis stor vikt att du teoretiskt kan ridlära och utifrån den kunskapen kan förmedla det genom att du har elevledda lektioner i dressyr, hoppning och teoretiskt i sal/stall. Du kommer att rida dressyr och hoppning. Dessutom kommer du att få träna terränghoppning vid ett par tillfällen. Du ska då kunna ombesörja transportering av häst till anvisad plats.

Ansökan för utbildningsstart i augusti öppnar i februari. Sista ansökningsdag den 15 maj!

Fakta om utbildningen

Studieform: Bunden
Studieort: Olofström
Utbildningslängd: 1 år, 220 YH-poäng
Studietakt: 100 % (heltid)
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Undervisningsspråk: Svenska
Behörighet: Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav: Godkänt yrkesprov för diplomerad hästskötare eller motsvarande. Ridintyg; dokumenterad ridfärdighet avseende lägst 90 cm i hoppning och Lätt B dressyr. Intyg utfärdas av licensierade/diplomerade ridlärare, tränare eller motsvarande.

CSN: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN
Antal platser på utbildningen: 12

Utbildningsstart: 23 augusti 2021
Sista ansökningsdag: Vi har nu öppet för sen anmälan till utbildningen!

Kurser som ingår i utbildningen

 • Examensarbete 15 YH-poäng
 • Hästkunskap 20 YH-poäng
 • Hästutbildning 20 YH-poäng
 • Instruktörskunskap 45 YH-poäng
 • Lärande i arbetet (LIA) 20 YH-poäng
 • Ridlära 35 YH-poäng
 • Ridning 40 YH-poäng
 • Ridskolan som företag 20 YH-poäng
 • Yrkesprov 5 YH-poäng

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd Olofström
E-post: yhs@olofstrom.se

Utbildningsledare Ridlärarutbildningen
Eva Fredriksson
Telefon: 0454-935 24, 072-179 00 70
E-post: eva.fredriksson@edu.olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 29 april 2021

Uppdaterad: 24 maj 2021