Ridlärare

Är du intresserad av en bransch där kompetens efterfrågas och där det finns behov av utbildade ridlärare? Tycker du om att arbeta med hästar och är du intresserad av att lära elever i olika åldrar att lära sig rida och hantera hästar? Då ska du utbilda dig till ridlärare!

Ansökan till utbildningen är öppen för sen anmälan!

Ansök till utbildningen här. Länk till annan webbplats.

Studietider för utbildningsstart 2024:
2024-08-19 – 2025-06-20

Varför ridlärare?

På landets ridskolor efterfrågas utbildad personal och det är helt i linje med Svenska Ridsportförbundets (SvRF) kvalitetsarbete. På vår ridlärarutbildning skapar vi förutsättningar för att du ska kunna genomföra SvRF: s yrkesexamen Ridlärare Level 1 och därmed uppfylla de kompetenskrav som är satta.

Vad gör en ridlärare?

Ridläraryrket är mångfasetterat och huvuduppgifterna handlar om att genomföra god hästhållning, med ett gott horsemanship och högt säkerhetstänk. I yrkesrollen är det viktigt att du kan möta och utbilda elever och olika elevgrupper. I yrkesrollen ingår dessutom att du ska fortbilda ridskolehästen för hållbarhet och för att kunna vara en del i verksamheten. Stalltjänst och hästskötsel är en viktig del i yrkesrollen och du behöver vara ett stöd och en förebild för elever och ett ansikte utåt för hela verksamheten.

Exempel på förekommande uppgifter:

 • Planera, genomföra och utvärdera rid- och teorilektioner för enskilda elever och elevgrupper i olika åldrar och utbildningsståndpunkt.
 • Daglig stall- och hästskötsel. Hästens hälsa är centralt i allt detta arbete.
 • Hantera häst från marken och uppsuttet i dressyr, hoppning och terränghoppning, med syfte att hästen ska kunna lära eleven samt i syfte att vara en förebild för elever.
 • I samråd med ansvarig vara en del i ridskoleverksamhetens drift och skötsel.
 • I samverkan med ansvarig på säkerhetsmässigt korrekt sätt bedöma och hantera hästen från marken med syfte att uppnå trygghet, god fysik, ridbarhet och hållbarhet.

Vi erbjuder utbildning till Ridlärare!

Välkommen att utbilda dig till ridlärare på Yrkeshögskolan Syd i Olofström!

Den 1-åriga utbildningen har som central idé att du ska utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser som ska stärka dig i din framtida yrkesroll.

Utbildningen är heltidsstudier (40 timmar i veckan) och du är på plats ca tre dagar i veckan. Viss fjärrundervisning kan komma att ske och övrig tid är självstudier och egen färdighetsträning. Teori och praktik praktik varvas. Vi lägger exempelvis stor vikt att du teoretiskt kan ridlära och utifrån den kunskapen kan förmedla det genom att du har elevledda lektioner i dressyr, hoppning och teoretiskt i sal/stall. Du kommer att rida dressyr och hoppning. Dessutom kommer du att få träna terränghoppning vid ett par tillfällen. Du ska då kunna ombesörja transportering av häst till anvisad plats.

Fakta om utbildningen

Studieform: Platsbunden
Studieort: Olofström
Utbildningslängd: 1 år, 220 yhp
Studietakt: 100% (heltid)
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Undervisningsspråk: Svenska

CSN: Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN
Antal platser på utbildningen: 12

Fler starter:
augusti 2024

Behörighet och Urval

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor:

 • Godkänt yrkesprov för diplomerad hästskötare eller motsvarande.
 • Ridintyg; dokumenterad ridfärdighet avseende lägst 90 cm i hoppning och Lätt B dressyr.
  Intyg utfärdas av licensierade/diplomerade ridlärare, tränare eller motsvarande.

Reell kompetens
För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens kan du behöva tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar.

Med reell kompetens menas dina samlade kunskaper och erfarenheter som du kan ha förvärvat på olika sätt, t. ex. genom arbetslivet, föreningslivet, utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet.

Urvalsgrund

 • Ridprov

Kurser som ingår i utbildningen

 • Examensarbete 15 YH-poäng
 • Hästkunskap 20 YH-poäng
 • Hästutbildning 20 YH-poäng
 • Instruktörskunskap 45 YH-poäng
 • Lärande i arbetet (LIA) 20 YH-poäng
 • Ridlära 35 YH-poäng
 • Ridning 40 YH-poäng
 • Ridskolan som företag 20 YH-poäng
 • Yrkesprov 5 YH-poäng

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd Olofström

Utbildningsledare: Ridlärare

Eva Fredriksson

Publicerad: 29 april 2021

Uppdaterad: 16 maj 2024