Trygghets- och informationspunkter

Om en allvarlig händelse inträffar har Olofströms kommun möjlighet att öppna upp mötesplatser så kallade trygghets- och informationspunkter. Det är platser där invånarna kan bland annat få information, värme, vatten och möjlighet att ladda mobilen.

Behov och situation avgör

Skulle en samhällskris, som exempelvis ett långvarigt elavbrott eller långvariga konsekvenser av en storm inträffa i Olofström, kan en eller flera av kommunens trygghetspunkter komma att öppnas upp. På Olofström kommuns trygghetspunkter kan kommuninvånare få värme, varm dryck och information. Allt beroende på situation och behov.

Det finns tre informationspunkter, i Vilshult, i Gränum och centrala Olofström. Där kan du som kommuninvånare få aktuell information om situationen.

Följande trygghets- och informationspunkter finns i kommunen:

Olofströms trygghetspunkter (här ges även information)

  • Civilförsvarsföreningens lokal, Frödingevägen 3 i Olofström.
  • Brännaregårdens äldreboende, Södra Kyrkhultsvägen 4 i Olofström
  • Garvaregårdens äldreboende, Fridaforsvägen 18 i Kyrkhult
  • Skogsbacken Dagverksamhet, Bengt Nordenbergs väg 2A i Jämshög
  • Medborgarcenter, kommunhuset, Östra storgatan 5 (under sina öppettider).

Utöver trygghetspunkterna finns följande informationspunkter (här ges enbart information):

  • Gränums skola, Håkantorpsvägen 23 i Gränum
  • Vilshults skola, Skolvägen 2 i Vilshult
  • Olofströms bibliotek, Östra storgatan 24 i Olofström

Trygghets- och informationspunkterna kommer att märkas ut med skyltar där det framgår om det är en trygghetspunkt eller informationspunkt.

Beslut om att öppna en trygghetspunkt

Om hela eller delar av kommunen drabbas av en samhällsstörning, görs en prioritering över vilka åtgärder som behövs. Om bedömning görs att en eller flera trygghetspunkter behöver öppnas upp, fattas det beslut av ansvariga på kommunen. Därefter får FRG, frivilliga resursgruppen i Olofström, uppdraget.

Bemanning av trygghetspunkt

Trygghetspunkterna bemannas upp av medlemmar i frivilliga resursgruppen, FRG. Det är även medlemmarna som kör ut med information till informationspunkterna. De kan även utföra andra uppgifter utifrån de behov som finns.

En trygghetspunkt aktiveras inom 2 timmar från att FRG får beslut om att öppna upp den. När en trygghetspunkt är aktiverad och bemannad syns det genom att FRGs flagga står utanför trygghetspunkter.

Vid trygghetspunkten finns det en kommunikationsradio som komplement till befintlig telefon. Med kommunikationsradion kan FRGs medlemmar kommunicera med kommunen och Räddningstjänst.

Hur vet jag att en trygghetspunkt har eller ska aktivera?

Olofströms kommun kommer informera om en trygghetspunkt öppnas upp via kommunens egna informationskanaler. Om de digitala kanalerna inte gå att använda, kan P4 Blekinges kanaler användas. Detta då de är vår beredskapskanal. Vi har även möjlighet att använda anslagstavlor och att sprida information inom våra verksamheter.

När en trygghetspunkt är öppen, kommer FRGs blåa flagga att vara utplacerad i närheten av platsen.

Mer information om FRG

Frivilliga resursgruppen (FRG)

Publicerad: 12 maj 2023

Uppdaterad: 16 april 2024