Kommunen som arbetsgivare

Det finns många fördelar med att arbeta i Olofströms kommun. Oavsett vilket yrke du har är vår gemensamma uppgift att erbjuda våra invånare tjänster av hög kvalitet.

För att vi ska kunna uppnå vår gemensamma uppgift är det viktigt för oss att du hittar en balans mellan jobb och hem, att du känner trygghet i din anställning och att du får en hög livskvalitet genom att jobba hos oss.

Din hälsa är viktig

Heja hälsan 2.0

På Olofströms kommun värdesätter vi hälsan - därför utbildas både chefer och medarbetare i salutogent/hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. Det innebär att vi lägger tyngdpunkten på möjligheterna, det friska och det som fungerar bra.

Friskvård

Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på 1 200 kronor per år för friskvård och hälsa. Vi tycker det är viktigt att du mår bra och orkar balansera både jobb och hem.

Besök inom hälso- och sjukvård med bibehållen lön

Du har rätt till ledighet med lön för bland annat mammografiundersökning.

Du får balans i livet

Semester

Du har 25 semesterdagar fram tills du fyller 40 år, då ökar det till 31 dagar. Vid 50 år är du uppe i 32 dagar, drygt sex veckors semester.

Flexibel arbetstid

I många verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar för dig att ha en bra balans av arbete, fritid och familjeliv.

Föräldraledighet utöver föräldraledighetslagen

Du får vara helt ledig fram till det att ditt barn fyller två år och sen sänka din arbetstid till 75 % till och med det halvåret ditt barn fyller
12 år.

Busskort

Vi har förmånliga årskort på Blekingetrafiken för alla tillsvidareanställda och för dig som är anställd minst ett år framåt. Du får åka 12 månader, fast betalar endast för 8,5 månader.

Fritidsstudier

Vi tror på kompetensutveckling och därför finns det möjlighet för medarbetare att få stöd i form av betald ledighet för tentor eller studiebidrag.

Känn dig trygg hos oss

Försäkring

Du omfattas av flera olika försäkringar när du är anställd på Olofströms kommun. Till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Hos oss kan du känna dig trygg.

Pension

Din pension består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Tjänstepensionen är en kollektivavtalad pension som betalas av Olofströms kommun som arbetsgivare.

Utbildning för nya chefer

Som ny chef hos oss erbjuder vi dig ledarskapsutbildning och utbildning inom aktuella HR-frågor så du får rätt förutsättningar och känner dig tryggare i din nya roll.

Heltidsarbete som norm

Vi håller på att implementera heltidsarbete som norm i alla våra verksamheter. Syftet är att öka det ekonomiska oberoendet och göra så att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkens attraktivitet, framtid kompetensförsörjning och jämställdhet.

Heltidsarbete säkerställer trygghet genom att du får en ökad inkomst vilket resulterar i en högre pension. Projektet handlar också om att jobba med en hållbar arbetsmiljö och hälsosamma scheman. Genom heltid kan vi på ett effektivt sätt arbeta med bemanning och schemaläggning som uppfyller både medarbetarens och arbetsgivarens behov.

Kontakt

HR-chef

Cecilia Tallkvist

Publicerad: 2 mars 2020

Uppdaterad: 22 juli 2022