Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter.

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser.

Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid.

Information om skyddsrum MSB

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du läsa om hur skyddsrum fungerar och vem som ansvarar för dem. Här finns även skyddsrumskartan, som är en karta över var skyddsrummen finns.

Skyddsrum, msb.se Länk till annan webbplats.

Publicerad: 22 juni 2020

Uppdaterad: 15 november 2023