Modersmål

Barn och unga som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har möjlighet att få modersmålsundervisning i skolan. För att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål ska ditt barn ha grundläggande kunskaper i språket. Undervisningen är frivillig.

Syftet med undervisningen är att ditt barn utvecklar kunskaper i sitt modersmål. Ditt barn får också stöd i att lära sig leva med olika kulturer och traditioner. Det är viktigt att modersmålet hålls levande i hemmet. Ett välutvecklat modersmål ger goda förutsättningar för att lära sig svenska, andraspråk och andra ämnen.

Minoritetsspråken

Elever som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter har en stärkt rätt till modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk. Det krävs inga grundläggande kunskaper i språket för att eleven ska få modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är meänkieli, finska, romska, samiska och jiddisch.

Grundskola

Elever i grundskolan kan studera ämnet modersmål som elevens val, eller utanför den ordinarie undervisningen. Det vanligaste är att eleven får undervisning i sitt modersmål på eftermiddagen efter den ordinarie skoltiden.

Läser du modersmål och får betyg i årskurs 9 kan du välja att räkna detta som ett av dina 16 bästa betyg i ansökan till gymnasieskolan.

Gymnasieskolan

Du har möjlighet att fortsätta läsa ditt modersmål som ett individuellt val oavsett vilket program du väljer när du börjar på gymnasieskolan. Det kan i vissa språk finnas möjlighet att läsa språket som ett modernt språk och på så sätt få meritpoäng, ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare på skolan för planering.

Rätt till modersmålsundervisning

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket (goda kunskaper i gymnasieskolan)
  • eleven använder språket dagligen i hemmet
  • minst fem elever önskar undervisning i språket inom kommunen
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Grundläggande kunskaper i språket krävs.

Ansökan om modersmålsundervisning

Intagning av modersmålselever sker två gånger per läsår. I samband med skolstarten på höstterminen eller uppstart på vårterminen tar aktuell modersmålslärare kontakt med dig som vårdnadshavare för att meddela tid och plats för undervisningen. Elever som ansöker mitt under termin beviljas i mån av möjlighet. Den grupp ditt barn blir placerad i kan vara på en annan skola än hemskolan. Vid första ansökan använder du vår e-tjänst.

Ansökan om modersmålsundervisning, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Uppsägning modersmål

Vill du säga upp din plats på modersmålsundervisningen gör du det i vår e-tjänst.

Uppsägning modersmålsundervisning, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rektor

Camilla Trasthe Prytz

Publicerad: 5 maj 2020

Uppdaterad: 15 juni 2022