Föräldrautbildning COPE

Olofströms kommun anordnar föräldrastödskurser enligt COPE (Community Parent Education Program). Det är ett manual- och evidensbaserat föräldrastödprogram som riktar sig till alla föräldrar.

Om COPE föräldrautbildning

COPE är ett väl beprövat föräldrastödsprogram som erbjuds av en stor andel av landets kommuner och regioner. COPE föräldrautbildning ger dig som vårdnadshavare verktyg att förstå, bemöta och hantera vardagliga situationer med barn. Det kan öka tron på din egen förmåga och stärka dig i ditt föräldraskap.

Huvudsyftet är att stärka dig som förälder i relationen med ditt barn genom förbättrad kommunikation och konflikthantering, samt ökad förståelse för barns utveckling och färdigheter. Ett annat syfte är att träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter, tankar och idéer samt bilda nya nätverk mellan föräldrar.

Kurser i COPE som hållits tidigare i Olofströms kommun har fått mycket bra feedback och höga betyg i utvärderingarna.

Vem riktar sig COPE till?

Alla vårdnadshavare kan ha glädje av kursen, det enda du behöver är en önskan om att utveckla ditt föräldraskap. Genom kursen så blir vi tillsammans tryggare i vår föräldraroll, så att vi kan bidra till en mer harmonisk vardag för hela familjen.

Ta del av konkreta verktyg

Strategierna vi får ta del av innehåller konkreta verktyg, varav att visa engagemang och att ge beröm och uppmuntran är det viktigaste, men också att ha tydliga regler och att hantera de konflikter som kan uppstå. Du får även ta del av strategier för att undvika onödiga konflikter, samt hur du kan bevara ditt lugn.

Kända effekter av strategierna i COPE

  • Vårdnadshavare får verktyg och nya sätt att tänka
  • Vårdnadshavare känner ny glädje i sitt föräldraskap
  • Bättre relationer

Kursen erbjuds för att vårdnadshavare ska kunna utbyta tankar och erfarenheter om vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra. Genom det så kan vi finna stöttning i varandra och förhoppningsvis få inspiration av de strategier som presenteras på utbildningen, säger Johanna Attevad, kursledare och familjepedagog på Olofströms kommun.

Praktisk information


Kursstart
: Torsdag 19 oktober kl. 18-20. Därefter de kommande fem torsdagarna.
Lokal: Bredgatan 28, Olofström
Kursledare: Izabela Szabo och Andrea Olsson
Anmälan: Görs till Izabela Szabo via e-post izabela.szabo@olofstrom.se eller via SMS/telefonsamtal till 070-943 51 56 eller till Andrea Olsson via e-post andrea.olsson@olofstrom.se eller SMS/telefonsamtal till 070-247 54 99
Vid frågor: Välkommen att kontakta kursledarna Andrea eller Izabela för mer information, vi berättar gärna mer.

Kursen är kostnadsfri och vi bjuder på fika (meddela oss gärna om eventuella allergier/specialkost). Välkommen med din anmälan!

Kursstart sker två gånger per år. Kursen erbjuds till föräldrar med barn i åldern 3–12 år under våren och för tonårsföräldrar med barn i åldern 13–17 år under hösten. Kursen är kostnadsfri och vi bjuder på fika.

Mer information om COPE föräldrastödsprogram: Svenska COPE föreningen Länk till annan webbplats.

Socialförvaltningen erbjuder även föräldraföreläsningar en gång per termin. Där lyfter vi olika teman i syfte att stärka dig som förälder och andra vuxna som har kontakt med barn och unga.

Som ett led i att stötta blivande tonårsföräldrar så träffar socialförvaltningen varje vårtermin samtliga elever i årskurs 6 och deras föräldrar. Vi arbetar då med olika värderings- och gruppövningar som en förberedelse inför högstadiet och tonårstiden. Denna insats sker i samverkan med grundskolan.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 30 maj 2023

Uppdaterad: 14 september 2023