Specialskola

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan.

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till och med årskurs 10.

Skolform för elever med varierande funktionsnedsättning

Specialskolan är till för elever som:

  • är döva eller har hörselnedsättning, alternativt kombinerad syn- och hörselnedsättning
  • har synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar
  • har grav språkstörning
  • har medfödd dövblindhet
  • är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finner du på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Publicerad: 23 mars 2022

Uppdaterad: 15 juni 2022