Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Olofströms kommun har som mål att ingen ungdom eller vuxen ska hamna i ett riskbruk eller missbruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak eller spel om pengar (ANDTS). För att nå det målet arbetar vi aktivt och förebyggande inom flera av kommunens verksamheter. Ett genomtänkt drogförebyggande arbete hjälper oss att göra skillnad. 

Arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) utgår från den nationella ANDT-strategin 2016-2020. För att förverkliga de nationella ANDT-politiska målen i Blekinge har en regional strategi tagits fram av samverkansgruppen Blekingesamverkan mot droger, där medverkande parter är länsstyrelsen, polisen, regionen, tullen och länets fem kommuner. Det övergripande målet med strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskat tobaksbruk samt minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol.

Olofströms kommun har även tagit fram en lokal drogförebyggande handlingsplan som beskriver hur bland annat den nationella ANDT-strategins mål finns med i vårt lokala arbete. Handlingsplanen gäller för alla våra kommunala verksamheter. Den ger oss tydlighet och prioriteringar i vårt arbete. 

Ett av Olofströms kommuns tre övergripande mål är "Barnen i centrum", och barnperspektivet tas med i samtliga politiska beslut som fattas. Visionen är att våra barn och ungdomar ska må bra och att de därför inte anser sig behöva någon form av droger, samt att de har så god självkänsla att de har modet att stå emot eventuella grupptryck.

År 2021 utvecklades ANDT-strategin till att även innefatta spel om pengar, och den nya förkortningen är därför ANDTS.

Länsstyrelsen Blekinge ANDTS Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten ANDTS Länk till annan webbplats.

Tonårsparlören - tips inför samtal om alkohol med ditt barn

Visste du att 9 av 10 ungdomar vill att deras föräldrar pratar med dem om alkohol? För att underlätta dessa samtal och tonårstiden i stort, för både vårdnadshavare och unga, så finns Tonårsparlören, som är en handbok full av fakta, argument och tips.

Veckan före valborg postas boken till vårdnadshavare med barn som fyller 14 år under året. Den kan också laddas ner gratis som webbversion på olika språk samt som ljudbok. Tonårsparlören ges ut av IQ. Tonårsparlören, IQ Länk till annan webbplats.

Tobak och det viktiga förebyggande arbetet

Studier visar att ju tidigare ungdomar börjar med någon form av substansbruk som tobak, alkohol eller narkotika, desto större är risken att de senare i livet fastnar i missbruk och andra relaterade problem. Tobaksanvändning gör det även lättare att komma in i sammanhang där det finns cannabis. Det förebyggande arbetet är därför viktigt.

Olofströms kommun införde redan 2013 policyn om Tobaksfri skoltid. År 2021 gjordes den senaste uppdateringen av policyn, som kallas "Tobaksfri skoltid, Policy för tobaksfria barn och ungdomar i Olofströms kommun". Policyn är främst avsedd för det tobaksförebyggande arbetet i skolor, fritidsgård och andra verksamheter där barn och unga vistas. Men den kan med fördel även användas för att stärka föräldrar och andra vuxna i det tobaksförebyggande arbetet. Policy Tobaksfri skoltid Pdf, 2.3 MB..

Kommunen deltar aktivt i Tobaksfria veckan, vilket är en nationell kampanj som infaller varje höst vecka 47. Det är framförallt Högavångsskolan som anordnar aktiviteter såsom föreläsningar, frågesport om tobak samt informationsmaterial/kampanjer. Men även Nordenbergsskolan uppmärksammar Tobaksfria veckan.

Inspiration för unga att själva välja ett tobaksfritt liv: A Non Smoking Generation, Stiftelsen En Rökfri Generation Länk till annan webbplats.

Tobaksambassadörer - unga utbildar unga om tobak

Olofströms kommun har sedan år 2017 erbjudit ungdomar feriearbete där de får lära sig om effekterna av tobak på hälsa och samhälle. Ungdomarna föreläser sedan i skolor som tobaksambassadörer, med syfte att förebygga tobaksanvändning hos unga i Olofström. Feriearbetet resulterar även i en rad andra aktiviteter, som framförallt brukar framföras i samband med den årliga Tobaksfria veckan.

Du spelar roll - ditt nej till cannabis påverkar din tonåring

Ungdomar tar intryck av vad du som förälder säger, även om de inte alltid visar det. Faktum är att en av de viktigaste anledningarna till att ungdomar avstår från cannabis är att deras föräldrar förväntar sig det. Dessutom vill flesta ungdomar att deras föräldrar ska prata med dem om cannabis. Att då vara påläst är en god hjälp, det gör det lättare att bemöta argument som din tonåring kan ha fått från kompisar, filmer, musik eller internet.

Cannabishjälpen.se Länk till annan webbplats. är en webbplats för alla som berörs av cannabis. Cannabishjälpen har tagits fram via ett initiativ från Nationella Cannabisnätverket, med ekonomiskt stöd från Folkhälsomyndigheten (FHM). Sedan 2018 förvaltas Cannabishjälpen av eStöd vid Beroendecentrum Stockholm.

Dopning - ett hälsofarligt lagbrott

I Olofström finns en lokal samverkansgrupp mot dopning där gym, föreningar, polis och socialtjänst ingår. Samverkansgruppen arbetar med olika förebyggande insatser.

Varje år vecka 39 medverkar kommunen i Antidopingsveckan. Information om dopning och dess skadeverkningar sprids då via gym och träningsanläggningar. Veckan genomförs inom Blekingesamverkan mot droger och medverkande parter är Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge, polisen samt länets fem kommuner.

I länsstyrelsens broschyr Dopning - Ett hälsofarligt lagbrott Pdf, 1.1 MB. kan du läsa mer om riskerna med dopning och vilken hjälp det finns att få för att hantera sitt eget eller andras missbruk.

Spelmissbruk och spel om pengar

Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som bland annat kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid och spelande. Där finner du även en broschyr om digitala spel och spel om pengar bland unga. Broschyren heter "Om digitala spel och spel om pengar".

Spel om pengar, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Drogförebyggande samordnare

I kommunen finns en drogförebyggande samordnare som arbetar övergripande med olika typer av drogförebyggande insatser och som även är kommunens kontaktperson i det förebyggande arbetet. Det finns även en samverkansgrupp som arbetar med olika drogförebyggande insatser. Kontakta Socialförvaltningen om du vill komma i kontakt med kommunens drogförebyggande samordnare.

Har du sett någon som säljer alkohol eller andra droger till ungdomar? Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen för att lämna tips eller anmäla brott.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 26 oktober 2021

Uppdaterad: 3 februari 2023