Förskola och barnomsorg

Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1–5 år. Förskolan stimulerar barns utveckling och lärande och erbjuder en trygg omsorg.

Olofströms kommun erbjuder förskola inom tätorten på områdena Brännargården, Ekeryd och Vilboken samt i ytterområdena Gränum, Jämshög och Kyrkhult.

Förskolans utbildning dokumenteras och utvärderas systematiskt utifrån gällande styrdokument för ökad kvalitet och lärande.

Förskolan är avgiftsbelagd, förutom allmän förskola.

Avgifter för barnomsorg

Nya Dexter

I Nya Dexter ansöker du som vårdnadshavare om förskole eller fritidsplats. Här kan du även besvara erbjudanden, rapportera in din inkomst, ändra dina kontaktuppgifter och säga upp din plats. Observera att fr om den 1 januari, 2023 så ska all schemaläggning för ert barn ske i Infomentor.

Fr om 1 januari, 2023 så kommer det ske förändring kommunens regelverk för förskola. Den stora skillnaden kommer vara en tydligare uppdelning mellan betald förskoleplats och allmän förskola (avgiftsfri) och gäller för barn 3-5 år.

Om grund för placering förändras (dvs skifte från betald plats till allmän förskola, eller tvärtom) måste detta anmälas i Nya Dexter.Detta gäller för barn som är 3-5 år och som har rätt till allmän förskola. Allmän förskola gäller fr om höstterminen då ditt barn fyller 3 år. Manual för att ändra Grund för placering i Nya Dexter Pdf, 99.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Nya Dexter Länk till annan webbplats.

InfoMentor

I InfoMentor ska du som vårdnadshavare skriva in barnets/barnens schema (starttid och sluttid) för barn i förskola och fritidshem.Fr om 1 januari, 2023 så ska även all schemaläggning för förskolan göras i Infomentor. Vårdnadshavare kan inte ändra schema för innevarande dag, utan nytt schema gäller från och med följande dag (det vill säga imorgon).

Schema läggs in genom att du loggar in på InfoMentor.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.eller ännu enklare via appen InfoMentor Hub som finns att ladda ned från App store eller Google play.

Mer information om InfoMentor Hub finns via länken InfoMentor Hub för elever och vårdnadshavare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här finns material på svenska, engelska och arabiska.

En guide för hur du lägger in schema finns via länken InfoMentor Hub - lägg in schema för fritids och förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Under avsnittet Relaterad information finns även en manual att skriva ut för hur man lägger in sitt schema.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Publicerad: 21 augusti 2020

Uppdaterad: 9 maj 2023