Techtank bas

Techtank är ett nybildat klusterinitiativ i sydöstra Sverige med bas i Olofströms fordonsindustri där vi samlar teknikföretag och samarbetspartners med målet att stärka medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft.

Projektet tar sin utgångspunkt i det arbete som genomförts under ”Jobb till 1000” de senaste åren, Entreprenörskap i Olofström samt Teknikinitiativet i Olofström. Målet med projektet är att små och medelstora teknikföretag med en mer avancerad förmåga (”teknikföretagen”) skall stärka sin konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader. Detta kommer göras genom arbete inom fyra olika områden:

 • Samverkan och klusterutveckling
 • Affärsutveckling (Export och nya produktmarknader)
 • Kompetensutveckling
 • Teknikutveckling och innovation

Den primära målgruppen för projektet är små och medelstora teknikföretag med en mer avancerad teknisk förmåga samt offentliga aktörer som stärker deras konkurrenskraft – i Blekinge, nordöstra Skåne och södra Småland. Initialt är detta initiativtagarna till Techtank:

 • EBP i Olofström AB
 • Safeman AB
 • Stans & Press AB
 • Wugang Tailored Blanks AB
 • Tre D Mekaniska AB
 • ÅF Olofström
 • IUC i Olofström AB
 • Volvo Personvagnar i Olofström
 • Shiloh
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • NetPort Science Park AB
 • BBI (Blekinge Business Incubator)
 • Olofströms Näringsliv AB
 • Olofströms kommun

Genom projektet vill vi tillsammans nå vi nya marknader, attraherar kompetens, driva teknikutveckling och sätta Techtank och medlemmarna på kartan.

Fakta om projektet

 • Projektägare: Olofströms Näringsliv AB
 • Program: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
 • Projektperiod: 2015-09-01–2018-08-31
 • Totalbudget: 16 917 030 SEK
 • EU-stöd: 8 458 515 SEK
 • Region Blekinge: 2 100 000 SEK
 • Olofströms kommun: 2 100 000 SEK

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022