Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen består av olika centrala funktioner indelade i åtta olika avdelningar

  • Ekonomiavdelningen
  • HR-avdelningen
  • Administrativa avdelningen
  • Kostavdelningen
  • Lokalvårdsavdelningen
  • IT-avdelningen
  • Samhällsutvecklingsavdelningen
  • Tekniska avdelningen

Kommunledningsförvaltningens funktion är vara ett stöd som initierande, förberedande, föredragande och utredande till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och den politiska organisationen i övrigt samt dess företrädare. Vi ska leda, utveckla och följa upp kommunens totala organisation och verksamhet utifrån uppdrag och gällande lagstiftning.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Förvaltningschef, kommunchef
Iréne Robertsson
Telefon: 0454-931 15
E-post: irene.robertsson@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 12 februari 2020

Uppdaterad: 11 mars 2021