Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen består av flera centrala funktioner.

 • Ekonomiavdelningen
 • HR-avdelningen
 • Administrativa avdelningen
 • Kostavdelningen
 • Lokalvårdsavdelningen
 • IT-avdelningen
 • Samhällsutvecklingsavdelningen
 • Tekniska avdelningen
 • Fritid
 • Kultur
 • Holjebadet
 • Växtverket
 • Biblioteket

Kommunledningsförvaltningens funktion är vara ett stöd som initierande, förberedande, föredragande och utredande till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och den politiska organisationen i övrigt samt dess företrädare. Vi ska leda, utveckla och följa upp kommunens totala organisation och verksamhet utifrån uppdrag och gällande lagstiftning.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Kommunchef

Iréne Robertsson

Publicerad: 12 februari 2020

Uppdaterad: 5 juli 2023