Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen består av olika centrala funktioner indelade i åtta olika avdelningar

  • Ekonomiavdelningen
  • HR-avdelningen
  • Administrativa avdelningen
  • Kostavdelningen
  • Lokalvårdsavdelningen
  • IT-avdelningen
  • Samhällsutvecklingsavdelningen
  • Tekniska avdelningen

Kommunledningsförvaltningens funktion är vara ett stöd som initierande, förberedande, föredragande och utredande till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och den politiska organisationen i övrigt samt dess företrädare. Vi ska leda, utveckla och följa upp kommunens totala organisation och verksamhet utifrån uppdrag och gällande lagstiftning.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

Kommunchef

Iréne Robertsson

Publicerad: 12 februari 2020

Uppdaterad: 16 maj 2022