Vattentjänstplan

Lagändringar trädde i kraft 2023-01-01 som anger att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan innehållande kommunens långsiktiga planering av hur behovet och utbyggnaden av allmänna vattentjänster ska tillgodoses (6§ a–d).

En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av bland annat skyfall.

Förslag till vattentjänstplan

Kommunens förslag till vattentjänstplan enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) är utställt för granskning under tiden 21 november till och med 31 december.

Under denna tid är det möjligt att lämna synpunkter på planen. Synpunkter lämnas till ks@olofstrom.se märk ditt mejl med ”synpunkt 2023/1149“.

Handlingar

Samrådsredogörelse Pdf, 151 kB.

Granskning Pdf, 3 MB.

Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 1.2 MB.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 30 juni 2023

Uppdaterad: 20 november 2023