Vattentjänstplan

Lagändringar trädde i kraft 2023-01-01 som anger att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan innehållande kommunens långsiktiga planering av hur behovet och utbyggnaden av allmänna vattentjänster ska tillgodoses (6§ a-d).

En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av bl.a. skyfall.

Förslag till vattentjänstplan

Kommunens förslag till vattentjänstplan enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) är utsänd på samråd under tiden 3 juli till och med 15 september. Kommunen avser efter svar på undersökningssamrådet, samt beslut om huruvida betydande miljöpåverkan föreligger eller ej, inleda granskning i anslutning till samrådet och remisstiden kommer således att förlängas med samråd och utställning som löper parallellt.

Under denna tid är det möjligt att lämna synpunkter på planen. Synpunkter lämnas till ks@olofstrom.se märk ditt mejl med ”synpunkt 2023/1149“.

Handlingar

Vattentjänstplan Pdf, 7.3 MB.

Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 1.2 MB.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 30 juni 2023

Uppdaterad: 6 juli 2023