Garvaregården

Garvaregården är ett boende i Kyrkhult. Boendet är det senaste renoverade och ombyggda boendet. Digitala lås och larm samt värde- och medicinskåp är ny teknik på boendet.

Garvaregården består av 19 lägenheter för individer i behov av somatisk omsorg och 16 lägenheter för de som har demenssjukdom. Verksamheten är indelad i två olika hus som vardera har två plan.

(På Garvaregården finns även ett Gruppboende för LSS. Detta tillhör ett annat verksamhetsområde)

Besöksadress

Fridaforsvägen 18
290 60 Kyrkhult

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Enhetschef
Telefon: 0454-932 30

Boendeplan och sjuksköterskor

Garvaregården 1 boendeplan 1
Telefon: 0454-57 48 08
Sjuksköterska
Telefon: 0454-932 89

Garvaregården 1 boendeplan 2
Telefon: 0454-936 87
Sjuksköterska
Telefon: 0454-932 89

Garvaregården 2 boendeplan 1
Telefon: 0454-936 89
Sjuksköterska
Telefon: 0454-932 87

Garvaregården 2 boendeplan 2
Telefon: 0454-936 85
Sjuksköterska
Telefon: 0454-932 87

Publicerad: 12 september 2020

Uppdaterad: 31 oktober 2023