Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det medicinska ledningsansvaret och ansvarar för patientsäkerheten och kvaliteten i den kommunala hälso- och sjukvården. Detta görs genom att MAS ger stöd och vägledning i frågor om patientsäkerhet och ser till att individen får en god och säker vård och behandling inom kommunens ansvarsområde.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 23 november 2022