Kaminer och eldstäder

Vid installation eller väsentlig ändring av kamin, eldstad, kassett eller skorsten måste du lämna in en anmälan till kommunen.

Det är inte tillåtet att sätta in en ny kamin, eldstad, kassett eller skorsten innan man gjort en anmälan och fått ett startbesked. Till en anmälan ska produktbeskrivning och prestandadeklaration eller typgodkännande bifogas. Vid nyinstallation ska även planritning och fasadritning med tänkt skorsten bifogas.

Eldstad/rökkanal, anmälan Pdf, 431.5 kB.

När du har fått startbesked, kaminen är installerad och sotaren har varit och godkänt installationen ska du skicka besiktningsprotokoll samt begäran om slutbesked till kommunen. Du får inte elda i kaminen innan du fått slutbesked från kommunen.

Kontakt

Byggkontoret


Publicerad: 7 augusti 2019

Uppdaterad: 28 februari 2023