Diagnoser och psykiska funktionsnedsättningar

Här har vi samlat information kring olika diagnoser, besvär och psykiska funktionsnedsättniongar som kan påverka din psykiska hälsa.

Information kring diagnoser, kriser och besvär

På 1177 Vårdguiden kan du ta del av andras erfarenheter, vad man kan göra själv och var man hittar stöd och hjälp. Det finns också fakta om olika diagnoser och behandlingar.

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Psykisk funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning som beror på psykiatrisk diagnos? Då kanske du tycker det är svårt att få vardagen att fungera? Då kan du söka insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om Stöd och Service (LSS).

Mer information kring vilket stöd du kan ansöka om och hur du går tillväga hittar du under Funktionsnedsättning. Där beskrivs även insatser speciellt för dig med psykisk funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning, handikapp

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 29 januari 2021