Avgifter och taxor

Här hittar du kommunens avgifter och taxor för olika tjänster. De olika områdena hittar du i navigationsmenyn på sidan.

Vid frågor som rör taxor ber vi dig att kontakta respektive förvaltning eller bolag. Vem du ska vända dig till framgår under respektive område.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Kultur och fritid


Besöksadress:
Östra Storgatan 24

Utbildningsförvaltningen

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Byggkontoret


Det kan ibland vara svårt att nå plan- och byggkontoret per telefon. Mejla därför gärna (eller skicka ett brev) där du beskriver din fråga, så återkommer vi snarast möjligt – och kom ihåg att ange vilken fastighet det gäller.

Tillståndsenheten Karlshamn

Publicerad: 8 maj 2020

Uppdaterad: 29 maj 2023