Avgifter och taxor

Här hittar du kommunens avgifter och taxor för olika tjänster. De olika områdena hittar du i menyn.

Vid frågor som rör taxor ber vi dig att kontakta respektive förvaltning eller bolag. Vem du ska vända dig till framgår under respektive område.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ubn@olofstrom.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: kof@olofstrom.se

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Byggkontoret
Telefon: 0454-931 32
E-post: bn@olofstrom.se

Tillståndsenheten
Telefon: 0454-811 59
E-post: servering@karlshamn.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 8 maj 2020

Uppdaterad: 24 maj 2021