Avgifter och taxor

Här hittar du kommunens avgifter och taxor för olika tjänster. De olika områdena hittar du i menyn.

Vid frågor som rör taxor ber vi dig att kontakta respektive förvaltning eller bolag. Vem du ska vända dig till framgår under respektive område.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Socialförvaltningen

Byggkontoret


På grund av högt antal ärenden är det för tillfället svårt att nå plan- och byggkontoret. Mejla gärna eller skicka ett brev där du beskriver din fråga, och eventuell fastighet frågan berör, så återkommer vi snarast möjligt

Tillståndsenheten Karlshamn

Publicerad: 8 maj 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022