Service och kvalitetsarbete

Olofströms kommun är till för sina invånare och vi vill ständigt förbättra oss. Därför har samtliga verksamheter i kommunen – från skola och äldreomsorg till lokalvård och administration – ett grunduppdrag i att utveckla verksamheten.

Kommunens verksamheter ska utveckla sina tjänster utifrån medborgarnas behov, beprövad erfarenhet och innovation, där digitalisering och teknikutveckling ska vara en del av verksamhetsutvecklingen. Verksamheterna har också ett uppdrag i att jobba med ständiga förbättringar. Det kan innebära både små och stora förbättringar som är värdeskapande för invånarna.

Kommunen gör regelbundet undersökningar med fokus på hur vi som lever och verkar i Olofströms kommun uppfattar kommunen och kvalitén på de kommunala tjänsterna. Undersökningarna kan vara av övergripande karaktär (exempelvis medborgarundersökningen och trygghetsmätningen) och verksamhetsspecifika med fokus på brukarna som använder sig av kommunens tjänster (inom till exempel fokus på skola, äldreomsorg, funktionsstöd och socialtjänst).

Stora delar av resultaten av undersökningarna men även annat innehåll kan du hitta i kommun- och regiondatabasen (Kolada).

Olofströms kommun i Kolada, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) Länk till annan webbplats.

Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Detta utifrån uppgifter som kommuner och regioner lämnar regelbundet om sina verksamheter till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen, Statistiska Centralbyrån (SCB), Skolverket osv. Nyckeltalen kan vara kostnader för våra verksamheter, personaltäthet och brukarbedömningar men även kopplat till Agenda 2030 och näringsliv. Du kan i Kolada följa kommunens utveckling och kommunernas verksamheter från år till år, men även jämföra hur verksamheterna står sig jämfört med andra kommuner i landet med hjälp av tjänsten ”Fri sökning” i Kolada.

Fri sökning i Kolada, (RKA) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 9 juni 2020

Uppdaterad: 22 december 2022