Detaljplaner

En detaljplan bestämmer hur mark och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas inom ett visst område. Planen kan gälla allt från enstaka fastigheter till hela kvarter. Detaljplaner är juridisk bindande och beslutas av kommunen.

När kommunen tar fram en detaljplan finns det flera möjligheter att tycka till och vara med och påverka. Mer information om vilka detaljplaner vi arbetar med just nu hittar du under Pågående detaljplaner.

Kontakt

Byggkontoret
Telefon: 0454-931 32
E-post: bygglov@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 14 augusti 2020

Uppdaterad: 23 november 2021