Kulturpris

Olofströms kommun delar vartannat år ut kulturpriset och vartannat år ett kulturstipendium för unga.

Allmänheten får föreslå personer som man tycker förtjänar utmärkelsen; Årets Kulturpristagare. Beslut om pristagare utses av beslutande nämnd.

Prissumman är 10 000 kr.

Kulturpris delas ut ojämna årtal (2021, 2023...)

För att kunna få Olofströms kommuns kulturpris ska personen vara en utövare av kulturell verksamhet med anknytning till Olofströms kommun. Alla har rätt att skicka in förslag på pristagare. Förslagen ska vara skriftliga och grundas på styrkta uppgifter om person, förening, organisation eller motsvarande som föreslagits. Kultur- och fritidsnämnden utser pristagare. Priset kan delas ut till mer än en pristagare.

Märk kuvertet/ämnesraden ”Kulturpris + aktuellt årtal”.

Skicka din nominering senast 30 juni till:

kof@olofstrom.se

Eller med post till:

Olofströms kommun
Kommunledningsförvaltningen
Box 301
293 24 Olofström

Kontakt

Kultur och fritid


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Telefontid fritidsavdelningen:
Måndag till fredag klockan kl 8.00–10.00.
Avvikande tider kan förekomma.

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 3 januari 2024