Kulturpris

Olofströms kommun delar vartannat år ut kulturpriset och vartannat år ett kulturstipendium för unga.

Allmänheten får föreslå personer som man tycker förtjänar utmärkelsen; Årets Kulturpristagare. Beslut om pristagare utses av beslutande nämnd.

Prissumman är 10 000 kr.

Kulturpristagare

För att kunna få Olofströms kommuns kulturpris ska du vara en utövare av kulturell verksamhet med anknytning till Olofströms kommun. Alla har rätt att skicka in förslag på pristagare. Förslagen ska vara skriftliga och grundas på styrkta uppgifter om person, förening, organisation eller motsvarande som föreslagits. Kultur- och fritidsnämnden utser pristagare. Priset kan delas ut till mer än en pristagare.

Skicka din nominering

Märk kuvertet/Ämnesraden ”Kulturpris 2021”.

Skicka din nominering med e-post till:

kof@olofstrom.se

Eller med post till:

Olofströms kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 301
293 24 Olofström

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: kof@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 14 maj 2021