Du som är god man eller förvaltare

Här kan du som är god man eller förvaltare hitta information som är relevant för dig i ditt uppdrag.

Här finns även blanketter (e-tjänster) du behöver om du vill ansöka om överförmyndaren samtycke till något du vill göra för din huvudman, till exempel när du behöver ta ut pengar från ett spärrat konto.

Arvskifte

Om din huvudman blir dödsbodelägare, alltså ska ärva någon, ska du bli kallad till bouppteckningen. Du ser till att personen du hjälper får det arv han/hon har rätt till. När arvskifteshandling har upprättats och alla dödsbodelägare godkänt den ansöker du om överförmyndaren samtycke till arvskiftet. Tillsammans med ansökningsblanketten skickar du också med underlag i form av bouppteckning och arvskifte samt en kontantredovisning. Kontantredovisningen ska visa vad som hänt i dödsboet från dödsdag till skiftesdag.

Sälja fastighet

Om din huvudman äger en fastighet eller bostadsrätt som han/hon inte bor i eller kan använda är huvudregeln att fastigheten eller bostadsrätten ska säljas. Då kontaktar du mäklare och när det finns en köpare skriver du, mäklaren och köparen ett köpekontrakt. Efter det ansöker du om överförmyndarens samtycke till försäljningen av fastigheten eller bostadsrätten.

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du också skicka med underlag i form av köpekontrakt och yttrande från anhöriga, om det finns nära anhöriga. Ibland kan det också behövas ett läkarintyg som visar om huvudmannen kan samtycka till försäljning. Köpekontraktet ska innehålla en klausul om friskrivning från dolda fel och brister, och även en klausul om att köpekontraktet endast gäller om överförmyndaren samtycker.

Redovisning till överförmyndaren

Före den 1 mars varje år lämnar du in en årsräkning tillsammans med relevanta underlag. När du lämnar in årsräkningen lämnar du också in blanketten ”Redogörelse”. I den beskriver du hur uppdraget har varit och om du vill ha arvode.

När du inleder ett nytt uppdrag fyller du i en blankett för tillgångsförteckning som du lämnar in tillsammans med underlag från banken.

Om ditt uppdrag upphör ska du lämna in en sluträkning för perioden fram tills uppdraget upphört.

För mer information om uppdraget som god man eller förvaltare, ta del av material framtaget av Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare – rollkoll

Rollkolls informationsmaterial, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Länk till annan webbplats.

Blanketter

Ansökan om överförmyndarens samtycke till försäljning av fast egendom Pdf, 138 kB.

Års- och sluträkning Pdf, 225.1 kB.

Redogörelse bilaga till årsräkning/årsuppgift/sluträkning Pdf, 298.3 kB.

Förteckning över huvudman/omyndigs tillgångar och skulder Pdf, 826.3 kB.

Specifikation av inkomster under år Pdf, 34.7 kB.

Specifikation av utgifter under år Pdf, 107.9 kB.

Körjournal Word, 30 kB.

Kontakt

Överförmyndaren


Telefontid:

Måndag till fredag 8.30–9.30

Måndag och onsdag 13.30–14.30

Postadress:

Olofströms kommun
Överförmyndaren
Box 302
293 24 Olofström


Besök förbokas via telefon eller mejl.

Publicerad: 12 september 2020

Uppdaterad: 22 juli 2022