Fälla träd

Om du har önskemål om att träd som växer på kommunens mark ska fällas kan du ansöka om det här.

Det är flera olika faktorer som påverkar beslut om trädfällning. Bland annat så värnar vi om stora och grova lövträd, framförallt bok och ek som ofta utgör viktiga livsmiljöer för många arter och på så vis är av stor betydelse för den biologiska mångfalden. Vi tar också hänsyn till hur resten av grönområdet skulle påverkas av fällningen. Vi fäller inte träd på grund av att det blåser in löv eller pollen på din tomt, att antenner hamnar i radioskugga eller att solen skyms.

De ärenden vi får in via e- tjänsten behandlar vi löpande och den normala handläggningstiden är 4-6 veckor.

Trädfällning på kommunens mark – önskemål (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Om det aktuella trädet utgör en akut fara för person eller egendom vänligen kontakta Medborgarcenter 0454-930 00 eller 010-211 97 90 (utanför kontorstid).

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 23 mars 2020

Uppdaterad: 27 januari 2023