Fälla träd

Om du har önskemål om att träd som växer på kommunens mark ska fällas kan du ansöka om det här.

Det är flera saker som påverkar beslut om trädfällning. Bland annat värnar vi om våra största och äldsta bokar och ekar, samt tar hänsyn till hur resten av grönområdet påverkas av fällningen. Vi fäller inte träd enbart på grund av att det blåser in löv på din tomt, att antenner hamnar i radioskugga eller att solen skyms.

Trädfällning på kommunens mark – önskemål (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Om det aktuella trädet utgör en akut fara för person eller egendom vänligen kontakta Medborgarcenter 0454-930 00 eller 0454-995 05 (utanför kontorstid).

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 23 mars 2020

Uppdaterad: 1 mars 2022