Försäkringar

Elever i förskola, grundskola och gymnasium är olycksfallsförsäkrade på heltid. Elever på Komvux, Särvux och SFI är försäkrade under verksamhetstid. Olofströms kommun har försäkringsavtal med Svedea.

Försäkringen gäller endast när eleven drabbas av plötslig, yttre händelse. Det är därför viktigt att teckna en kompletterande försäkring.

Skadeanmälan

Skadeanmälan fr.o.m. 2021-07-01 görs till Svedea via deras hemsida. Mer information finns att läsa i försäkringsbeskedet.

Svedea Länk till annan webbplats.

Försäkringsbesked fr.o.m. 2021-07-01 Pdf, 525.9 kB. (Pdf, 525.9 kB)

Skador som inträffat före 2021-07-01 anmäls till Protector

Protector Länk till annan webbplats.

Försäkringsbesked t.o.m. 2021-06-30 Pdf, 89.2 kB. (Pdf, 89.2 kB)

Historik över olycksfallsförsäkringar

Period

Försäkringsbolag

Försäkringsnummer

1998-01-01–2001-06-30

Skandia/If

N000442-8868

2001-07-01–2006-06-30

Folksam

K 47524

2006-07-01–2009-06-30

AIG Europe

104-4513

2009-07-01–2013-06-30

Europeiska/ERV

830778613

2013-07-01–2017-06-30

Folksam

K 47766

2017-07-01–2021-06-30

Protector

510551

2021-07-01-

Svedea

6010975

Försäkring för Studerande på Yrkeshögskolan Syd

Studerande på Yrkeshögskolan Syd är försäkrade via Myndigheten för yrkeshögskolan.

Försäkringar för studerande i yrkeshögskolan, Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ubn@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: