Taxor kolonilotter

Lotterna utgörs av före detta jordbruksmark och varje lott är ungefär 100 kvm, avgift per odlingslott är 600 kr/år. Mindre redskapsskjul och växthus av skiftande standard finns uppförda på vissa lotter.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 8 maj 2020

Uppdaterad: 20 december 2021