Taxor kolonilotter

Lotterna utgörs av före detta jordbruksmark och varje lott är ungefär 100 kvm, avgift per odlingslott är 600 kr/år. Mindre redskapsskjul och växthus av skiftande standard finns uppförda på vissa lotter.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 8 maj 2020

Uppdaterad: 16 maj 2022