Äldre, äldreomsorg

Kommunen ansvarar för vård och omsorg till personer enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Vi erbjuder stöd, service och omvårdnad vilket man kan behöva för att klara sin vardag. I Olofströms kommun arbetar vi utifrån ett rehabiliterande arbetssätt som ska stärka och bevara din egen förmåga. Äldreomsorgen arbetar med målsättningen att du så långt det är möjligt ska ges möjlighet att bo kvar hemma. Då detta inte längre är möjligt har vi olika boenden att erbjuda i Olofström, Jämshög och Kyrkhult.

Tystnadsplikt/sekretess

All personal som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt, vilket betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, dina behov av stöd och omsorg eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Kvalitets- och utvecklingsarbete

All personal inom äldreomsorgen strävar hela tiden med att förbättra och utveckla verksamheten.

Gällande lagstiftning och politiska mål ger riktningen för verksamheten och varje år analyserar vi de svar som personer i kommunen som har hemtjänst eller särskilt boende har svarat på den nationella enkätundersökningen från Socialstyrelsen.

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 19 augusti 2020

Uppdaterad: 15 november 2022