Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för:

 • kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga, personer med missbruk, äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättning samt verksamheten inom socialpsykiatrin
 • familjerättsliga frågor
 • tolkservice
 • integrationsfrämjande åtgärder avseende ensamkommande barn
 • ekonomiskt bistånd
 • arbetsmarknadsinsatser
 • budget- och skuldrådgivning
 • uppgifter enligt ärvdabalken (1958:637) avseende provisorisk dödsboförvaltning och dödsboanmälan samt kommunens uppgifter enligt begravningslagen (1990:1144).
 • uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) förutom elevhälsan.
 • uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)
 • att hyra in de bostäder som behövs för verksamheten

Socialnämnden handlägger och beslutar om bidrag till föreningar inom sitt ansvarsområde.

Nämnden ska, inom sina ansvarsområden, handha egen donationsförvaltning.

Nämndens ska verka för att samråd sker med utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Socialförvaltningen genomför nämndens beslut.

Ledamöter i socialnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträden

Kallelser och protokoll

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 19 december 2019

Uppdaterad: 16 maj 2022