Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för:

 • kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande:
  - barn och unga
  - personer med missbruk
  - äldreomsorg
  - omsorg för personer med funktionsnedsättning
  - verksamheten inom socialpsykiatrin
 • Kommunal hemsjukvård, uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
 • familjerättsliga frågor
 • ekonomiskt bistånd
 • budget- och skuldrådgivning
 • arbetsmarknadsinsatser
 • uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)
 • uppgifter enligt ärvdabalken (1958:637) avseende provisorisk dödsboförvaltning och dödsboanmälan samt kommunens uppgifter enligt begravningslagen (1990:1144).
 • integrationsfrämjande åtgärder avseende ensamkommande barn
 • att hyra in de bostäder som behövs för socialnämndens verksamhet
 • tolkservice för kommunens verksamhet

Socialnämnden handlägger och beslutar om bidrag till föreningar inom sitt ansvarsområde.

Nämnden ska, inom sina ansvarsområden, handha egen donationsförvaltning.

Nämndens ska verka för att samråd sker med utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Socialförvaltningen genomför nämndens beslut.

Ledamöter i socialnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträden

Kallelser och protokoll

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 19 december 2019

Uppdaterad: 7 november 2022