Näringslivsrådet

Syftet med näringslivsrådet är att skapa delaktighet och inflytande för kommunens företagare.

Företagare ska genom rådet få möjlighet att ge sitt perspektiv på vissa kommunala frågor som berör målgruppen, både övergripande frågor och för målgruppen specifika intressefrågor.

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Publicerad: 3 januari 2023