Inackordering

När en elev från Olofströms kommun väljer att ansöka till gymnasieskola utanför kommunen finns det möjlighet att ansöka om inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg

Inackordering innebär att en elev på gymnasiet kan behöva bosätta sig tillfälligt på studieorten eller i dess närhet. Detta kan godkännas om eleven har en lång eller besvärlig resväg till skolan.

Kommunal gymnasieskola

Söker man till en kommunal gymnasieskola ska ansökan om inackorderingstillägg göras senast den 1 augusti. Ansökan om inackorderingstillägg görs via våra e-tjänster. Klicka på länken nedan

Ansökan om inackorderingstillägg e-tjänst Länk till annan webbplats.

Tänk på att busskort erhålls inte om inackorderingstillägg beviljas.

Friskola

Om man blivit antagen på en friskola ska inackorderingstillägg istället sökas hos Centrala studiestödsnämnden, CSN

Centrala studiestödsnämnden, CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ubn@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: