Inackordering

När en elev från Olofströms kommun väljer att ansöka till gymnasieskola utanför kommunen finns det möjlighet att ansöka om inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg

Inackordering innebär att en elev på gymnasiet kan behöva bosätta sig tillfälligt på studieorten eller i dess närhet. Detta kan godkännas om eleven har en lång eller besvärlig resväg till skolan.

Kommunal gymnasieskola

Söker man till en kommunal gymnasieskola ska ansökan om inackorderingstillägg göras senast den siste augusti. Ansökningar inkomna efter siste augusti behandlas inte. Ansökan om inackorderingstillägg görs via våra e-tjänst. Fullständigt regelverk finns i e-tjänsten.

Ansökan om inackorderingstillägg e-tjänst Länk till annan webbplats.

Tänk på att busskort erhålls inte om inackorderingstillägg beviljas.

Friskola

Om man blivit antagen på en friskola ska inackorderingstillägg istället sökas hos Centrala studiestödsnämnden, CSN

Centrala studiestödsnämnden, CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Publicerad: 5 maj 2020

Uppdaterad: 3 maj 2023