Inackordering

När en elev från Olofströms kommun väljer att ansöka till gymnasieskola utanför kommunen finns det möjlighet att ansöka om inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg

Inackordering innebär att en elev på gymnasiet kan behöva bosätta sig tillfälligt på studieorten eller i dess närhet. Detta kan godkännas om eleven har en lång eller besvärlig resväg till skolan.

Kommunal gymnasieskola

Söker man till en kommunal gymnasieskola ska ansökan om inackorderingstillägg skickas till Utbildningskontoret senast den 1 augusti. Man kan dock inte få både busskort och inackorderingstillägg. Blankett finns att hämta hos Studie- och yrkesvägledare på Högavångskolan eller på Utbildningskontoret i kommunhuset.

Friskola

Om man blivit antagen på en friskola ska inackorderingstillägg istället sökas hos Centrala studiestödsnämnden, CSN

Centrala studiestödsnämnden, CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ubn@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: