Anmäl evenemang

Här kan du anmäla evenemang som händer i Olofströms kommun. De evenemang som uppfyller kriterierna, kommer att publiceras på visitblekinge.se/olofstrom.

Digital evenemangskalender

Den digitala evenemangskalendern är en möjlighet för arrangörer att annonsera sina evenemang.

Den tryckta kalendern är tillfälligt pausad under våren och sommaren 2021, till följd av pandemin som gör att få evenemang anmäls.

Evenemang som sker inom kommuens gränser och som är till för alla kan även komma att synas på vår digitala skylt, längs riksväg 15, och vår facebooksida. Olofströms kommun förbihåller sig rätten att välja ut de evenemang som kommer synas i våra kanaler.

Kriterier för publicering

För att evenemanget ska få vara med måste det vara offentligt. Har arrangemanget åldersbestämmelser eller tas det ut entré, fyll gärna i de uppgifter i formuläret. Arrangemang av det kommersiella slaget eller de som anordnas i vinstdrivande syfte kommer med.

Olofströms kommun förbehåller sig rätten att göra ett urval av inkommet material samt redigering av text. Evenemang för endast medlemmar t.ex. årsmöten/medlemsmöten tas inte in, detsamma gäller politiska och ideologiska sammankomster samt gudstjänster.

Anmäl evenemang

Vill du att ditt evenemang ska synas i våra kanaler? Genom att fylla i evenemangsformuläret kommer ditt evenemang med i vår digitala evenemangskalender. Utifrån den väljs evenemang ut till den tryckta kalendern samt som puffar på vår digitala skylt vid Riksväg 15.

Evenemangsformulär, Visitblekinge Länk till annan webbplats.

Behandling av personuppgifter och bildrättigheter

Tänk på att du måste ha samtycke från alla som berörs för att få lämna ut personuppgifter och att du även måste ha tillstånd att publicera eventuella bilder och material som du skickar in.

De personuppgifter som du skickar in med evenemangsanmälan kan komma att sparas. Uppgifterna kommer att publiceras så länge som evenemanget är aktuellt. Olofströms kommun förbehåller sig rätten att ta bort och ändra i inskickad information.

Vid gallring och eventuell arkivhållning av personuppgifter efter avslutat evenemang följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi hanterar är kommunstyrelsen, Olofströms kommun.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: kof@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: