Holjegården

Olofströms kommuns kommande särskilda boende heter Holjegården och kommer att bli ett modernt boende vid Holje park.

En restaurang med flera sittplatser och ett kök. Illustration

Kort om Holjegården som boende

Holjegården kommer att ha 60 likvärdiga lägenheter. Hälften av lägenheterna ska utformas för boende med demens och hälften för boende med somatiska funktionsnedsättningar. I boendet finns gemensamma ytor som allrum för samvaro, restaurang och ett 100 års-rum.

Boendet planeras utifrån grundtanken att den enskilda individen ska kunna leva så fritt och självständigt som möjligt. Hjälp till självhjälp ska genomsyra både verksamheten, boendet och utemiljön.

Holjegården är en attraktiv plats med närhet till centrum, natur samt kultur- och fritidsanläggningar.

Ett attraktivt boende över tid

Holjegården ska utformas för att vara ett attraktivt boende under lång tid. Detta utifrån ny kunskap och med möjlighet att använda den senaste tekniken.

Under processens gång har deltagare från olika grupper inom kommunen deltagit i processen, där deras synpunkter och förmågor att fånga upp detaljer har medfört ett stort värde.

En utemiljö som bjuder in till gemenskap

I utemiljön planeras det att finnas gångslingor med sittplatser och målpunkter som odlingsområde, gemensam uteplats samt aktivitetsgård. Allt för att skapa en utemiljö som bjuder in till gemenskap och ger möjlighet till aktivitet.

I den gemensamma uteplatsen kommer det att finnas plats att samlas, grilla och pausa under en pergola. Här finns även plats för flaggstång, midsommarstång och gran.

Det kommer att finnas ett odlingsområde med upphöjda odlingsbäddar och inramande häckar. Växterna som planteras kommer att vara giftfria.

I aktivitetsgården ges möjlighet till rörelse och träning genom exempelvis balansträning.

Företagen bakom förverkligandet av boendet

Byggnaden är ritad av Sesam-arkitekter och har en träbetonad utformning.
JSB har nu uppdraget att utföra entreprenaden. Byggnaden kommer vara färdig hösten 2026.


Publicerad: 19 april 2024

Uppdaterad: 22 april 2024