Renhållning och snöröjning

Olofströms kommun sköter papperskorgar, snöskottning, städning och underhåll av gator och trottoarer.

En del av ansvaret för snöskottning och halkbekämpning ligger också på fastighetsägaren.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 26 augusti 2019

Uppdaterad: 1 mars 2022