Renhållning och snöröjning

Olofströms kommun sköter papperskorgar, snöskottning, städning och underhåll av gator och trottoarer.

En del av ansvaret för snöskottning och halkbekämpning ligger också på fastighetsägaren.

Kontakt

Medborgarcenter
Telefon: 0454-930 00
E-post: medborgarcenter@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 26 augusti 2019

Uppdaterad: 22 februari 2021