Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Olofströms kommun arbetar med flera olika organisationer i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

I Olofströms kommun finns en brottsförebyggande och trygghetskapande grupp som består av kommunrepresentanter, polisen, räddningstjänsten och Olofströmshus. Grupper ska arbeta och samverka inom det lokala brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet på övergripande nivå.

Gruppens uppgift är att ta fram insatser utifrån kartläggningar och analyser. Det handlar om både insatser som riktar sig här och nu och mer långsiktiga, där målet kan vara ett ändra ett beteende eller förändra förutsättningarna i miljön för att undvika att ett brott ska begås.

Konkreta brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser kan vara vuxennärvaro i samhället, trygghetsvandringar eller stöd till barn och unga. Gruppen leds av kommunens samordnare för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Alla kan bidra

Alla som lever, bor och arbetar i Olofström kan bidra till att förebygga brott och skapa trygghet. Här är några exempel på vad du kan göra:

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 22 juni 2020

Uppdaterad: 15 december 2023