Start 11

Det övergripande syftet var att skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen genom kompetensutveckling hos företag inom fordons- och tillverkningsindustrin.

En långsiktig kompetensutvecklingsstrategi implementerades hos samtliga deltagande aktörer. Projektets målgrupp var medarbetare, cirka 3 200 personer, i 13 företag.
Projektet var en del av satsningen Jobb till 1000.

Fakta om projektet

  • Projektägare: Kommunledningsförvaltningen, Olofströms kommun
  • Program: Europeiska Socialfonden (ESF)
  • Projektperiod: 2012-01-01–2014-03-31
  • Totalbudget: 20 400 000 SEK
  • EU-stöd: 13 500 000 SEK
  • Deltagande företag medfinansierade projektet.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022