Kretshämtning

Kretshämtning är ett system för gemensam avfallshämtning vid småhus.

Ett antal småhusfastigheter sluter sig samman till en enkel form av förening; krets, som anordnar en uppsamlingsplats för olika avfallstyper. Västblekinge Miljö AB (VMAB) ombesörjer sedan borttransport och överlämnande till producent- och ansvarig av det insamlade avfallet. Anslutningen är helt frivillig och den som inte vill eller kan vara med får traditionell hämtning.

Vem sköter anläggningen?

Kretsen svarar själv för anläggningens utseende och skötsel. Olofströms kommun medverkar vid uppbyggandet. Årlig spolning av kärl ingår i taxan och ombesörjes av VMAB. Misskötsel av anläggningen resulterar i att kretsen dras in.

Varför bilda krets?

Genom att antalet hämtningsställen för VMAB reduceras kan taxan hållas lägre och fastighetsägaren slipper ha sopkärl på tomten.

Hur stor bör en krets vara?

För att en krets ska kunna godtas ska den normalt ha minst 15 medlemmar. Detta för att rationaliseringsvinsten ska bli godtagbar. Största storleken beror på vilka avstånd som kan accepteras och på möjligheten att få skötseln att fungera.

Den idealiska storleken är troligen runt 20 fastigheter, men det bör vara möjligt att ansluta upp till 50 fastigheter. Det är inte nödvändigt att alla är med från starten utan det går bra att komplettera med nya medlemmar efter hand, då redigeras avbetalningen för kretsmedlemmarna.

Betalning av kretsen

Kretsmedlemmarna ska betala uppbyggnad av kretsstationen. Man kan göra en direktbetalning eller en avbetalning på max 3 år som faktureras av Olofströms kommun. Alla kretsmedlemmarna måste enas om samma avbetalningsperiod. Kommunen äger kretsen till dess att den är betald. Avbetalningsbeloppet delas lika på antalet kretsmedlemmar och varierar därför på grund av byggnadskostnaden, antal kretsmedlemmar och avbetalningsperiod.

Gör så här:

 • Kontakta dina grannar och se ut en plats för en kretsstation. Reservera ca 30 kvm med god lastbilstillfart.
 • Kontakta Olofströms kommun för preliminärt godkännande av plats, vilken storlek på krets och antal kärl.
 • Införskaffa Kretsmedlemmarnas underskrifter på kretsavtalet.
 • För bygglovet: Gå runt till de grannar som bor i anslutning till den blivande kretsstationen och få deras underskrift på ”medgivande från granne”.
 • Bestäm tillsammans med Västblekinge Miljö AB (VMAB) vilka tilläggsavtal som ska tecknas.

Olofströms kommun fixar detta:

 • Söker bygglov
 • Markbereder
 • Asfalterar
 • Bygger kretsen
 • Kontaktar VMAB och beställer kärlen
 • Gör upp avbetalningsplan
 • Fakturerar kretsmedlemmarna

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 27 februari 2020

Uppdaterad: 1 mars 2022