Missbruk och beroende

Är du orolig att du dricker för mycket alkohol? Tar du droger och vill få hjälp med att sluta? Bekymrar du dig för någon i din närhet som missbrukar eller far illa?

1177 Länk till annan webbplats. kan du läsa om tecken som visar på beroende, vad du kan göra själv för att ta dig ur ditt missbruk, och vilka behandlingar som finns för dig som vill få hjälp.

Tema tobak och alkohol Länk till annan webbplats.

Stödlinjen Länk till annan webbplats. ger information om beroende av spel om pengar.

Dataspelsakuten Länk till annan webbplats. är sidan för dig som vill har mer information och stöd vid dataspelsberoende.

Öppenvården i Olofströms kommun

Inom öppenvården erbjuder vi olika former av behandling via KBT-baserad metoder, vi erbjuder återfallsprevention som service. För att kunna hålla sig drogfri är ofta drogtester ett bra sätt att använda sig av bredvid annan behandling och detta erbjuder vi på öppenvården. För kontakt så hör av dig på 0454-935 45 eller via receptionen 0454-932 10. Vi kan även erbjuda anhöriggrupp eller enskilt anhörigstöd.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 27 juli 2020

Uppdaterad: 28 juli 2022