Särskilda boenden

När ditt behov av tillsyn eller krav på trygghet och säkerhet inte fungerar i ditt hem finns möjlighet för dig att ansöka om särskilt boende.

Med särskilda boende menas ett boende för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvården samt rehabilitering i dessa boendeformer. På våra boenden finns personal dygnet runt.

Den särskilda boendeformen ansöker du om enligt socialtjänstlagen hos biståndshandläggare och bedöms utifrån aktuellt behov.

Ansöka om insats enligt Socialtjänstlagen (SoL), e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen försöker så långt det är möjligt att ta hänsyn till önskemål om specifikt boende.

Särskilt boende finns i:

  • Kyrkhult: Garvaregården
  • Olofström: Borggården, Brännaregården och Västralid
  • Jämshög: Ekbacken och Ekdungen (korttids- och växelvårdsboende).

Bostadstillägg för pensionärer

Bostadstillägg är ett tillägg till din pension som du kan få för att betala ditt boende. Bostadstillägget är skattefritt .

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 12 september 2020

Uppdaterad: 5 februari 2024