Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ordförande väljs av kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet tar fram beslutsunderlag inför större övergripande frågor som ska vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kring den allmänna samhällsutvecklingen som till exempel nybyggnationer. Utskottet följer även upp ekonomin genom månadsuppföljningar och prognos för året. Kommunstyrelsen har gett delegation till utskottet i ett antal ärenden att besluta om till exempel samtliga upphandlingsärenden som är över 1 miljon kronor.

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott Länk till annan webbplats.

Sammanträden

Kallelser och protokoll

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

Publicerad: 18 december 2019

Uppdaterad: 25 april 2022