Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter, ersättare och ordförande väljs av kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet tar fram beslutsunderlag inför större övergripande frågor som ska vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kring den allmänna samhällsutvecklingen. Utskottet följer även upp ekonomin genom månadsuppföljningar och prognos för året. Kommunstyrelsen har gett delegation till utskottet i ett antal ärenden att besluta om till exempel samtliga upphandlingsärenden som är över 1 miljon kronor.

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott Länk till annan webbplats.

Sammanträden

Kallelser och protokoll

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 18 december 2019

Uppdaterad: 29 maj 2023