Gränums skola

Skolan ligger i en liten ort som heter Gränum med cirka 200 invånare. Här finns gott om plats för lek och uteundervisning i området. Skolan är byggd på 1980-talet. Eleverna har sina klassrum med grupprum och tillgång till gymnastiksal, matsal och ett uteklassrum i skogen intill. Gränums skola har en mat- och miljöprofil.

Så här jobbar vi på Gränums skola

Skolan har åldersblandade klasser och det finns naturligt samarbete mellan årskurserna. Skolan har åldersindelade klasser och det finns naturliga samarbeten mellan årskurserna.

Att eleverna mår bra och känner sig trygga på skolan är viktigt för deras lärande och utveckling. Hela tiden arbetar vi med trygghet och gemenskap på olika sätt.

Gränums skolas blogg Länk till annan webbplats.

Infomentor

Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) och skriftliga omdömen. I InfoMentor kan du som förälder registrera frånvaro, ta del av planering, schema och annan dokumentation.

InfoMentor inloggning Länk till annan webbplats.

Frånvaro

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till skolan av annan orsak måste du meddela skolan. Du meddelar om frånvaro i systemet InfoMentor

Eleverna påverkar så här

  • Klassråd i varje klass – här tar klasserna upp gemensamma angelägenheter till exempel trygghet i skolan, undervisningens utformning och innehåll, skolans miljö, skolmat.
  • Elevrådet träffas ett par gånger varje termin, här deltar klassrepresentanter och rektor. Syftet är att skapa en gemenskap där eleverna är delaktiga i beslut och tränas på att framföra sina synpunkter och ta ansvar. Inför varje möte har eleverna fått möjlighet att förbereda sig på de punkter som ska diskuteras.
  • Miljöråd - här deltar klassrepresentanter och lärare. De diskuteras bland annat aktiviteter med miljötema som klasserna sedan får rösta på.

Samarbete med föräldrarna

Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan och delta i undervisningen. Ett nära samarbete skola och hem är viktigt för elevernas utveckling och möjlighet att få en hög måluppfyllelse.

  • Föräldrar/vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte, utvecklingssamtal, trivselinslag med mera.
  • Infomentor – här anmäler vårdnadshavare elevs frånvaro och klasslärare och rektor lägger kontinuerligt ut information.
  • Samrådsgrupp – föräldrarepresentanter, personalrepresentanter, politiker från utbildningsnämnden, förskolechef och rektor träffas tre gånger per läsår för dialog och information.

Kontakt

Rektor

Johan Tornberg

Skoladministratör

Jessika Åman

Elevhälsan

Publicerad: 26 augusti 2020

Uppdaterad: 30 oktober 2023