Avfall och återvinning

Avfall och återvinning i Olofström hanteras av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och Västblekinge Miljö AB (VMAB) som är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Olofström, Sölvesborg och Karlshamn.

Återvinningscentral

I kommunen finns en återvinningscentral där du som privatperson kan lämna samma slags avfall som du får lämna på en återvinningsstation plus grovsopor, farligt avfall och tidningar.

VMAB, information och öppettider för Olofströms återvinningscentral Länk till annan webbplats.

Återvinningsstationer

I kommunen finns även lokala återvinningsstationer där man kan lämna förpackningar av papper, plast, metall och glas. Det finns tre återvinningstationer i Olofström samt en i varje mindre tätort (Kyrkhult, Vilshult, Jämshög och Gränum). FTI ansvarar för samtliga återvinningsstationer och på deras hemsida kan man se återvinningsstationernas placering.

FTI, hitta en återvinningsstation Länk till annan webbplats.

Kretshämtning och landsbygdsstationer

För den som bor i Olofströms kommun finns även möjlighet att ansluta sig till en krets för gemensam avfallshantering eller till en landsbygdsstation om man bor utanför tätorterna. Med gemensam hämtning för flera hushåll minskar transporterna och fastighetsägaren slipper ha sopkärl på den egna tomten.

Kretshämtning

Landsbygdsstationer

Kompoststationer för trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall i form av gräsklipp, grenar, ogräs m.m. får inte läggas i något av kärlen för kommunalt avfall. Det bästa är att kompostera sitt trädgårdsavfall på den egna tomten – ny trädgårdsjord får man på köpet.

Om man som privatperson har stora mängder eller av annat skäl inte kan ta hand om avfallet från trädgården så finns det särskilda kompoststationer på flera platser i Olofströms kommun. Man lägger sitt trädgårdsavfall i den kringbyggda komposten – men tänk på att hålla snyggt runt anläggningen! Invasiva främmande arter får inte lämnas på kompoststationerna, dessa ska förpackas väl och antingen läggas i kärlet för restavfall eller i brännbart på återvinningscentralen. VMAB hämtar växtavfallet för att sedan kompostera det. Grövre grenar och annat material flisas innan det blandas i komposten och fin kompostjord blir resultatet.

Ett annat alternativ är att abonnera på en separat soptunna för trädgårdsavfall under sommarhalvåret. I trädgårdskärlet kan du lägga gräs, löv, kvistar, ogräs samt andra växtdelar som uppkommer vid trädgårdsskötsel. Kontakta kundtjänst på VMAB för att beställa abonnemanget.

Var finns kompoststationerna?

Publicerad: 27 februari 2020

Uppdaterad: 28 februari 2023