Feriearbete

Under sommarmånaderna erbjuder Olofströms kommun ett antal feriearbetsplatser ute i våra verksamheter. Platserna är till för ungdomar som under året fyller 17 eller 18 år, inte haft feriearbete innan och är boende (mantalsskrivna) i Olofströms kommun.

Feriearbetet anordnas huvudsakligen under tre perioder. Information om vilka dessa perioder blir under år 2024 kommer inom kort och en annons kommer ut vecka 7.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter blir inom vård och omsorg, barnomsorg, turism (bangolfen eller museivärd), trädgårdsarbete, gruppledare på aktiv sommar, fotbollsledare, kommunutvecklare samt tobaksförebyggande arbete i Blekinge.

Aktiv sommar

Aktiv sommar är en del i det förebyggande arbetet som kommunen bedriver. Att feriearbeta hos Aktiv sommar innebär att Du är gruppledare för en grupp av högstadieelever som under två veckor jobbar på förmiddagar och har fritidsaktiviteter under eftermiddagarna.

Du har också en vuxen som stöttar dig i rollen som gruppledare och gruppen består av 5-6 elever. Vi jobbar med enklare trädgårdsarbete i och runt Olofströmshus fastigheter samt har även en köksgrupp som tillagar frukost och fika. Under eftermiddagen anordnar vi olika fritidsaktiviteter, som ex. olika bollsporter, kanotpaddling, bad, studiebesök och även en HLR-utbildning genomförs.

Vi söker dig som är:

  • Ansvarsfull och är en god förebild för de yngre eleverna
  • Ordningsam och tycker om fysiska aktiviteter
  • Har lätt för att passa tider och gillar att samarbeta
  • Vi tillämpar Tobaksfri arbetstid

Ansök om feriearbete sommaren 2024 Länk till annan webbplats.

Kontakt vid frågor

Handledare
Andrea Olsson
Telefon: 0454-931 95
E-post: andrea.olsson@olofstrom.se

Tobaksförebyggande arbete!

Olofström kommun erbjuder ungdomar feriearbete med tobaksförebyggande arbete i sommar, man kommer också arbeta ca 3 arbetsdagar under höstterminen 2023, mestadels under Tobaksfria veckan som är v.47. För detta kommer du behöva vara ledig från skolan, vilket vi hjälps åt från arbetsgivaren att ordna.

Arbetet utgår från tobakskonventionen samt barnkonventionen och syftet med arbetet är att skapa delaktighet för ungdomar i detta viktiga arbete samt upprätta metoder för kunskapsspridning i tobaksfrågan. Sommarjobbet är en del av kommunens arbete för tobaksfria barn och unga i Olofström och Blekinge.

Vi söker dig som:

  • är intresserad och vill lära dig mer om tobakens skadeverkningar och tobaksförebyggande arbete
  • tar eget ansvar
  • bjuder på dig själv och är beredd på att informera andra
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift och gärna intresse för skapande i någon teknik
  • har ett intresse för viktiga samhällsfrågor i allmänhet och folkhälsofrågor i synnerhet.

Tillsammans kommer ni att få lära er om tobakens skadeverkningar och tobaksförebyggande arbete i teori och praktik, för att sedan sprida dessa kunskaper till andra elever i kommunen. Jobbet innebär också att hjälpa kommunen att ta fram vad som är viktigt i tobakspolitiken i Olofström kommun.

Jobbet är huvudsakligen förlagt i Olofström, men det kan också innebära arbete i länets övriga kommuner då kommunerna samverkar. Det är viktigt att du kan delta under hela perioden av sommarjobbet eftersom den bygger på samtligas engagemang och närvaro!

Bli en tobaksförebyggare du också!

Vill du bli en del av Tobaksfria barn och unga i Blekinge? Är du tobaksfri och vill hjälpa andra ungdomar att förbli tobaksfria? Då är du kanske den vi söker!

Ansök om feriearbete sommaren 2024 Länk till annan webbplats.

Kontakt vid frågor

Handledare
Ulf Clang
Telefon: 0454-931 66
E-post: ulf.clang@olofstrom.se

Unga kommunutvecklare

Kommunledningsförvaltningen söker tre stycken unga kommunutvecklare. Som ung kommunutvecklare kommer du få ta del av hur kommunen fungerar och tillsammans med kommunens tjänstemän titta på vad som behöver förbättras för att göra kommunen attraktiv. Du kommer göra uppsökande intervjuer samt skriva en mindre rapport tillsammans med dina kollegor. Vi samarbetar med biblioteket och lite av arbetstiden kommer att vara förlagd dit.

Ansök om feriearbete sommaren 2024 Länk till annan webbplats.

Handledare Karoline Mattsson

Ansvarig för feriejobben

Cecilia Leanderson
Telefon: 0454-932 28
E-post: cecilia.leanderson@olofstrom.se

Publicerad: 14 augusti 2020

Uppdaterad: 15 februari 2024