Socialförvaltningen

Socialförvaltningen utreder, beslutar och följer upp enskilda människors rättigheter och skyldigheter. Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att alla personer med behov av stöd får den hjälp de behöver. På socialförvaltningen arbetar vi med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Förvaltningschef
Robert Schelin
Telefon: 0454-934 46
E-post: robert.schelin@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 12 februari 2020

Uppdaterad: 24 februari 2021