Socialförvaltningen

Socialförvaltningen utreder, beslutar och följer upp enskilda människors rättigheter och skyldigheter. Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att alla personer med behov av stöd får den hjälp de behöver. På socialförvaltningen arbetar vi med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Förvaltningschef

Robert Schelin

Publicerad: 12 februari 2020

Uppdaterad: 7 november 2022