Art & Technology Olofström 2014

Det övergripande syftet med projektet var att utveckla nya projektidéer och öppna nya marknader för tillverkningsföretag i Olofström/Blekinge.

Projektet innebar en ny form av internationella samarbeten mellan teknikföretag och konstnärer/innovatörer/forskare. Projektet etablerade ett ”Artist-in-residence” i Nebbeboda skola och genomförde internationellt workshop i diabas. Projektet sammanfattades i en broschyr/pdf.

Fakta om projektet

  • Projektägare: Kommunledningsförvaltningen, Olofströms kommun
  • Program: Leader Blekinge
  • Projektperiod: 2014-01-01–2014-12-31
  • Totalbudget: 2 990 000 SEK
  • EU-stöd: 1 463 000 SEK
  • Region Blekinge: 627 000 SEK
  • Ideellt arbete: 900 000 SEK

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022